VIVAB, Vatten & Miljö i Väst AB

Var med och bidra till ett mer hållbart samhälle!

Vivabs vision är att skapa en förenklad miljösmart vardag både för oss och för våra kunder. Inom Vivab hjälps vi åt för att underlätta varandras arbete i vardagen och uppmuntrar till och testar nya möjligheter, idéer och förslag. Tillsammans med våra kunder skapar vi enkla, hållbara och miljösmarta lösningar.

Vi på Vatten och Miljö i Väst AB, Vivab, ansvarar för att de som bor eller arbetar i Varbergs och Falkenbergs kommuner alltid har tillgång till friskt vatten i kranen. Vi ansvarar också för att rena det vatten som spolas ner i avloppen och tar även hand om avfallet, både hushållsavfallet och det som lämnas på våra bemannade återvinningscentraler.

Vårt arbetsområde sträcker sig från kust till inland. Vi har en bred verksamhet och har därför många olika typer av jobb som VA-ingenjörer, projektledare, administratörer, miljöarbetare, rörmontörer och drifttekniker.

Jobb inom vår bransch kommer alltid att efterfrågas. Vi har en kontinuerlig efterfrågan på kompetens inom området vatten och avlopp.

Det avfall vi människor skapar måste alltid omhändertas. Rent och friskt vatten kommer alltid att behövas, överallt i världen!