Mölndalsbostäder AB

Har du stor passion för kundvård och ett genuint intresse för människor?

Mölndalsbostäder bygger, äger och förvaltar hyresbostäder. Bolaget ägs till 100 % av Mölndals stad och vårt uppdrag är att utveckla och stärka Mölndal som bostads- och verksamhetsort.

NÖJDA KUNDER
Vi är ett utpräglat serviceföretag som har – och tar – ett stort samhällsansvar. Vi är delaktiga i, och driver projekt som rör t ex ungdomsarbetslöshet, boendestöd och trygghetsboende. Vi arbetar ständigt med att få nöjdare hyresgäster. För att få det måste vi tycka om att möta människor och ha en lust och vilja att engagera oss i många olika frågor.

NÖJDA, STOLTA MEDARBETARE
För att kunna möta våra hyresgäster på ett kundvänligt sätt är våra medarbetare stolta över sin arbetsplats och tar ett personligt ansvar för bolagets utveckling. Vi satsar mycket på kompetensutveckling och testar gärna ny teknik.

VAD GÖR MAN PÅ MÖLNDALSBOSTÄDER?
Våra fastighetsarbetare sköter om grönytor och rabatter, de städar trappor och ser till att det är fräscht i våra sophus, det är de som träffar våra hyresgäster mest och är därför en av våra viktigaste befattningar.
Som servicetekniker träffar man också väldigt mycket människor – i deras hem! Man rycker ut när något fel inträffat i lägenheter eller t ex tvättstugan. Här finns många olika yrkeskategorier – snickare, elektriker, rörläggare, låssmed, tvätt- och vitvarureperatör mm.
Våra drifttekniker ser till att värme och ventilation fungerar som det ska. Man arbetar mycket med att minska vår energianvändning. På vår förvaltningsavdelning arbetar man med uthyrningen av
lägenheter, ansvarar för fastigheternas skötsel och underhåll, tar emot felanmälan samt bemannar vår reception.
På ekonomiavdelningen sköter man den löpande redovisningen, gör bokslut, prognoser och analyser samt leverantörsreskontra och hyresdebiteringar. I bolaget finns även funktionerna Bygg, Marknad, Kvalitet- och miljösamt Personal.