NORMA Sweden AB

Från brandsprutor till världsledande koncern på 126 år!

Idag är NORMA en världsledande aktör inom kopplingslösningar och i Anderstorp är vi framförallt kända för tillverkningen av ABA-slangklämman. Tillverkningen präglas av innovativ
automation och egenbyggda maskiner som bokstavligt spottar ut slangklämmor, nästan 2 per sekund. Även om hastigheten är imponerande, så är det framförallt kvalitén som är vår styrka. Det får maximalt bli fel på 1 klämma på 2 miljoner (0,5 PPM)!
Det hade varit helt omöjligt utan fantastiska medarbetare, och kärnan i allt detta är att NORMA utvecklas när medarbetarna utmanas och utvecklas. Med LEAN som verktyg arbetar vi
aktivt med ständiga förbättringar och utmanar oss själva varje dag.

NORMA Sweden AB:s historia börjar 1896 då företaget Allmänna Brandredskapsaffären (ABA) grundades. Som namnet antyder, tillverkades all tänkbar utrustning för brandbekämpning. Man tillverkade allt från mobila brandstegar, slangkopplingar till brandsprutor, och till och med kompletta brandbilar. För att göra detta behövdes såklart kopplingslösningar.
Efter andra världskrigets slut 1945, började företaget att rikta in sin mot slangklämmor och kopplingssystem.
Så småningom växte företaget, och 1990 bildades ABA Group, med tillverkning i Anderstorp. Med fortsatt växtvärk gick ABA ihop med sin största konkurrent i Tyskland
och 2006 bildades NORMA Group. Gruppen växte vidare.
Idag har NORMA Group ca 30 produktionsanläggningar runt om i hela världen, samt ett flertal sälj- och distributionscenter. NORMA Group erbjuder mer än 40 000 högkvalitativa produkter och lösningar till drygt 10 000 kunder i över 100 länder. Gruppen har drygt 9000 anställda, varav ca 90 i NORMA Sweden. NORMA Sweden har sin tillverkning och utveckling i Anderstorp och försäljnings- och ingenjörskontor i Göteborg.

ARBETA HOS OSS
NORMA Group har en stark och utmanande vision för framtiden, och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta växa och förstärka vår marknadsposition är att vi har kompetenta,
engagerade och ansvarstagande medarbetare. Vi behöver medarbetare med olika typer av bakgrund och erfarenhet. Inom företaget finns möjlighet att jobba med till exempel administration, produktion, ekonomi, logistik, försäljning, kundservice, maskin och produktutveckling. För att jobba hos oss kan man ha allt från gymnasieutbildning eller yrkes-
utbildning till högskole- eller universitetsutbildning.

VAD ERBJUDER VI?
En anställning på NORMA Sweden innebär att du får arbeta i en internationell miljö med hög utvecklingspotential.
Som del av en global koncern har vi ständigt internationella kontakter, vilket ger stora utvecklingsmöjligheter för den som har intresse för det, eller varför inte arbeta utomlands några månader inom företaget?
Vi har ett aktivt och väl utvecklat arbetssätt för att kartlägga vilka talanger det finns inom företaget, och vilka kompetensinsatser som behövs för att dessa personer ska kunna växa och utvecklas. Internutbildningar och möjlighet att arbeta inom andra bolag i koncernen ser vi till exempel som medel att främja den egna karriären.
Läs gärna mer om vårt arbete med att utveckla vår personal på www.normagroup.com, under Career.