NORMA Sweden AB

NORMA Sweden AB:s historia börjar 1896 då företaget Allmänna Brandredskapsaffären, ABA, startades. Företaget var då lokaliserat i Stockholm och började, som namnet antyder, med att tillverka all tänkbar utrustning för brandbekämpning. Man tillverkade allt från mobila brandstegar, slangkopplingar till brandsprutor, och till och med kompletta brandbilar.

Efter andra världskrigets slut 1945 började företaget att rikta in sin produktflora mot slangklämmor och kopplingssystem. Så småningom växte företaget. År 1990 fusionerades ABA med Anderstorps Werkstad AB, AWAB. All produktion samlades i Anderstorp och ABA Group bildades. Gruppen växte vidare genom olika förvärv och 2006 fusionerades företaget med det tyska företaget Rasmussen GmbH, och NORMA Group bildades. Idag har NORMA Group ca 30 produktionsanläggningar runt om i hela världen, samt ett flertal sälj- och distributionscenter. NORMA Group erbjuder mer än 40 000 högkvalitativa produkter och lösningar till drygt 10 000 kunder i över 100 länder. Huvudkontoret ligger i Tyskland och har ca 25 produktionsanläggningar samt ett flertal sälj- och distributionscenter runt om i hela världen. Gruppen har drygt 9000 anställda, varav ca 80 i NORMA Sweden. NORMA Sweden har sin tillverkning och utveckling i Anderstorp och försäljnings- och ingenjörskontor i Göteborg.

Arbeta hos oss
NORMA Group har en stark och utmanande vision för framtiden, och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta växa och förstärka vår marknadsposition är att vi har kompetenta, engagerade och ansvarstagande medarbetare. Vi behöver medarbetare med olika typer av bakgrund och erfarenhet. Inom företaget finns möjlighet att jobba med till exempel administration, produktion, ekonomi, logistik, försäljning, kundservice, maskin och produktutveckling . För att jobba hos oss kan man ha allt från gymnasieutbildning eller yrkesutbildning till högskole- eller universitetsutbildning. Olika krav på utbildning och erfarenhet beror på ansvarsområde och innehåll i arbetet.

Vad erbjuder vi?
En anställning på NORMA Sweden innebär att du får arbeta i en internationell miljö med hög utvecklingspotential. Som del av en global koncern har vi ständigt internationella kontakter, vilket ger stora utvecklingsmöjligheter för den som har intresse för det. Vi har ett aktivt och väl utvecklat arbetssätt för att kartlägga vilka talanger det finns inom företaget, och vilka kompetensinsatser som behövs för att dessa personer ska kunna växa och utvecklas. Internutbildningar och möjlighet att arbeta inom andra bolag i koncernen ser vi till exempel som medel att främja den egna karriären. Läs gärna mer om vårt arbete med att utveckla vår personal på
www.normagroup.com, under Career.