HSB Östergötland

VILL DU SKAPA FRAMTIDENS HÅLLBARA BOENDEN?

Hos HSB är du en del av något större: Vi skapar framtidens hållbara boenden tillsammans med våra medlemmar. Vi öppnar också dörrar för dem som gör oss till det vi är här och nu – våra medarbetare.

PÅ HSB JOBBAR VI MED BÅDE HJÄRNA OCH HJÄRTA
Sedan 1923 har HSB utvecklat det goda boendet. Vi tror på innovativa och hållbara lösningar som driver samhället framåt, idag och i framtiden. Vi engagerar oss och bryr oss om människan. Vår arbetsplats präglas av en värdegrund där hjärna och hjärta är lika viktigt.

ETHOS, VÅR VÄRDEGRUND
Med en stark värdegrund som gemensam bas erbjuder vi en trygg, stimulerande och utvecklingsorienterad arbetsplats där du får använda din drivkraft och har möjlighet att göra skillnad. Vi ger dig som medarbetare stort eget ansvar och möjlig-het att delta i vårt ständiga förbättringsarbete. Våra värderingar vilar på ETHOS: engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan och genomsyrar både arbetsklimat och företagskultur.
Många som arbetar i HSB har job-bat länge och i flera olika roller. Det ser vi som ett kvitto på att våra med-arbetare får goda möjligheter att utvecklas över tid, med omväxlande roller och nya kompetenser.

VI BYGGER OCH FÖRVALTAR
HSB Östergötland erbjuder ett komplett utbud av tjänster för fastighets-förvaltning, ekonomisk förvaltning och nyproduktion av bostäder. Vi är en helhetsentreprenör, har egna hyreslägenheter, borsparanade och arbetar aktivt med våra medlemmar. Därför kan vi också erbjuda ett brett spektrum av intressanta yrkesroller inom fl era olika karriärsområden på flera orter i Sverige.

ADRESS
HSB Östergötland

Postadress: Box 1993, 581 19 Linköping

Områdeskontor: Linköping, Mjölby, Motala, och Hallsberg.

Telefon: 010-442 40 00