DS Smith

Med löften för framtiden

DS Smith tillverkar förpackningar, mestadels fyrkantiga lådor, av wellpapp. Tjocka och stadiga. Tunna och eleganta. Bruna, vita, färgsprakande. Förpackningar som gör att våra kunder, på ett säkert och ekonomiskt sätt, kan flytta grejer från produktion till distribution, vidare till butiken och ända fram till slutkonsumenten. Det är därför vi finns, för att underlätta resan hela vägen.

Det bästa med wellpapp är att materialet klarar sig helt på egen hand, utan tillsatser av främmande ämnen. Wellpapp är ofarlig för miljön och lätt att återvinna.

Förnybar råvara
Råvaran till wellpapp kommer från den ständigt växande skogen. I vårt fall från certifierade företag, som bedriver skogsbruk i harmoni med människor och natur. Vi har högt ställda hållbarhetsmål inom företaget där vi bland annat lovat att redan år 2023 tillverka enbart 100 procent återvinningsbara förpackningar.

Utmaningar
Världen förändras och kräver allt fler förpackningar. Samtidigt ökar kraven – både när det gäller funktion, utseende och hållbarhet. En modern förpackning är en del av en företagsfilosofi. Rätt utformad bygger den varumärken och skapar relationer.
Vi utmanar oss själva varje dag för att leva upp till löftet att hjälpa kunden öka sin försäljning, minska sina kostnader, minimera sina risker och designa cirkulärt.

Samarbete
Vår organisation bygger på samarbete. Alla är viktiga och ingen är ensam. Vi finns över hela världen och som en medarbetare hos oss blir du en del av denna gemenskap. Kunskap och resurser har inga geografiska gränser.

Hos DS Smith blir du en del av en framgångsrik organisation med givet mål, där alla månar om din utveckling.