Svenska kyrkan Karlstad stift

Mer än du tror!

Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare med cirka 22 000 medarbetare i Sverige och ute i världen. Här arbetar präster, diakoner, musiker och pedagoger men även fastighetsingenjörer, jurister, kyrkogårdsarbetare, ekonomer, kommunikatörer, IT-specialister och många andra.

Gemensamt för oss alla är att vi jobbar med något meningsfullt. Vi finns där både i vardag och i kris, när du behöver hjälp att återfå hopp, när någon behöver prata. Vi hjälper till att fira livets högtider och tar hand om kulturarv och skog – för att bara nämna några exempel. Vi välkomnar alla. Här finns plats för dig som vill vara med och göra skillnad. Läs mer om att jobba i Svenska kyrkan på svenskakyrkan.se

Vill du göra ett praktikår i Svenska kyrkan? Läs mer på ungresurs.nu