Metso Sweden AB

För den mineralbearbetande industrin har Metso i Sala ett komplett teknikprogram för utvinning av värdemineral omfattande separations- och avvattningsutrustning samt slurrypumpar.

Metso är en världsledande leverantör till gruv-, ballast-, återvinnings-, olje-, gas-, massa-, pappers- och processindustrin. Med unik kunskap, erfarna medarbetare och innovativa lösningar hjälper vi våra kunder att effektivisera verksamheten, minska riskerna och öka lönsamheten för att tillsammans skapa nya hållbara tillväxtmöjligheter.

Vårt produktutbud består av utrustning och system för gruvor och ballastproduktion samt industriventiler och styrsystem. Vi stödjer våra kunder med ett brett serviceutbud och ett globalt nätverk av över 80 servicecentra och cirka 6 000 specialister inom service.
Metso har över 12 000 medarbetare i mer än 50 länder. Metso i Sverige har 735 anställda på tio olika platser.

I Salas leveransprogram ingår utrustning för sönderdelning, separation och efterbehandling av mineralråvaror inklusive processkontroll, service och underhåll.

Våra industriledande lösningar stöds av ett omfattande serviceutbud och den senaste tekniken, från det gedigna produktutbudet till vårt återförsäljarnät. Med verksamhet i mer än 50 länder är vi alltid nära kunden.