Svenska kyrkan Göteborgs stift

Vad vill du ge?

I Svenska kyrkan får du arbeta med något meningsfullt. Oavsett om du är eko-nom, pedagog, musiker, jurist, vaktmästare eller präst går ditt arbete ut på att göra livet bättre för människor. Läs mer om arbeten i Svenska kyrkan: svenskakyrkan.se/goteborgsstift/jobb

Är du mellan 18 och 25 år och vill göra ett praktikår i Svenska kyrkan? Läs mer: svenskakyrkan.se/goteborgsstift/ungresurs