Sundsvalls gymnasium

Valmöjligheter - Framtid - Tradition

• Du hittar oss på Hedbegska och Västermalm
• Vi har 5 st högskoleförberedande program
• Vi har 8 st yrkesförberedande program
• Alla program har högskolebehörighet
• Nationell och lokal idrottsutbildning på alla program
• Arbetsplatsförlagd utbildning
• Stor elevhälsa till varje program

ADRESS

Sundsvalls gymnasium

Hedbergska
Skolhusallén 6, 852 37 SUNDSVALL
Telefon reception 060-19 24 10

Västermalm
Universitetsallén 17, 852 34 SUNDSVALL
Telefon reception 060-19 17 00

Program

Program Hedbergska
BF - Barn- och fritidsprogrammet
EE - Ekonomiprogrammet
ES - Estetiska programmet
FS - Försäljning- och serviceprogrammet
RL - Restaurang- och livsmedelsprogrammet
SA - Samhällsvetenskapsprogrammet

Program Västermalm
BA - Bygg- och anläggningsprogrammet
EE - El- och energiprogrammet
FT - Fordons- och transportprogrammet
Anpassad gymnasieskola Västermalm
IN - Industritekniska programmet
Introduktionsprogram
NA - Naturvetenskapsprogrammet
TE - Teknikprogrammet
VO - Vård- och omsorgsprogrammet