Brinellskolan

Kunskap för morgondagen

Brinellskolan erbjuder ett brett utbud av aktuella utbildningar som ger Dig de kunskaper Du behöver för att möta morgondagen.

BEHÖRIGA LÄRARE
Brinellskolan präglas av engagemang, gemenskap och trygghet. Vår höga andel behöriga lärare säkerställer en kvalitativ undervisning, vilket också märks i våra elevers goda studieresultat.
Vi har en väl utbyggd elevhälsa och eget skolbibliotek. Hos oss får alla elever under sin studietid en egen dator. Vårt mål är att Du ska nå Din fulla potential!

PROGRAM
Vi erbjuder 10 nationella program och 16 programinriktningar. Programmen är grundligt utformade för att på bästa sätt ge Dig de kunskaper, verktyg och förutsättningar som Du behöver i framtiden, oavsett om det handlar om vidare studier eller arbete.

SAMARBETEN
Vi har en lång tradition av verklighetsbaserat lärande som möjliggörs genom nära samarbeten med näringslivet, kommuner och högskolor. Våra utbildningar är kvalitetssäkrade genom Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege och Diplomerad Gymnasieekonom.

ENTREPRENÖRSKAP
Genom Ung Företagsamhet (UF) ger vi Dig möjlighet att pröva på att bedriva eget företag. Vårt koncept har haft stora framgångar och våra elever har vunnit flera priser för sina UF-företag.

IDROTTSGYMNASIUM
Hos oss kan Du som är aktiv idrottare kombinera Din idrott med studierna. På skolan har vi duktiga tränare och goda samarbeten med idrottsklubbar. Det ger Dig möjlighet att få både Lagidrott eller Specialidrott på schemat!