TRANSPORT

Transportområdet sysselsätter människor på många olika nivåer. Den snabba utvecklingen inom data- och informationstekniken inverkar även på transportbranschen. Tekniken har inneburit nya möjligheter att planera transporterna på ett effektivt sätt. Samtidigt har kraven på snabba och exakta leveranser ökat. 
Resor och transporter pågår dygnet runt. Inom transportområdet kan man arbeta med bland annat

  • Landsvägstransporter
  • Tågtrafik
  • Sjöfart
  • Flyg

Innehållet i yrkena förändras i takt med den tekniska utvecklingen. Nya informations- och kommunikationssystem tillkommer, vilket ställer nya krav på kunskaper till exempel i teknik, språk och data. Den ökade användningen av datorer effektiviserar arbetet och gör jobbet mer kvalificerat för bland annat yrkesförare och lagerarbetare.