SFMA – Hydraulikbranschen

Jobba med att designa och konstruera framtidens maskiner och industrier

Hydraulik lyfter grävskopan när vi gräver, lyfter lyftkranen när vi bygger hus och håller redskapen när vi skördar vår mat. Hydraulik är idag den enda tekniken för att hantera stora krafter och hela samhället skulle sluta fungera utan den. Det är en grundpelare för en mängd branscher, allt från vatten- och vindkraft, gruvdrift, skogsbruk, sjöfart och jordbruk.

Yrken inom Hydraulik
Inom hydrauliken kan du jobba med en mängd olika saker, allt från att designa och konstruera hydraulsystemet i olika maskiner eller industrier till att vara försäljningsexpert på komponenter så som motorer, pumpar eller cylindrar. Du kan jobba både nationellt och internationellt.

Hydraulik i Framtiden
Hydrauliken går hand i hand med teknikutvecklingen och framtidens maskiner utvecklas exempelvis för att styras på distans eller vara helt självgående och drivs med el och batteridrift.