Orbit One AB

Orbit One är en kontraktstillverkare som utmanar det konventionella sättet att tänka.

Orbit One levererar hållbara och effektiva tillverkningstjänster för elektronik och elektromekanik. Tillsammans med produktägaren skräddarsyr vi optimala lösningar för hela värdekedjan. Från konstruktionshjälp, testutveckling, prototyp och inköp, till tillverkning, logistik och eftermarknadstjänster.

Att utmana ligger i vårt DNA
Det ligger i vårt DNA att utmana, ifrågasätta och tänka nytt. Steg för steg, från första prototyp till färdig produkt, skapar vi mervärde för våra kunder och kortar deras time-to-market. Vi använder ledande teknik som klarar framtidens allt högre krav på flexibilitet och korta ledtider.

Vår vision
Vår vision är att vara en tillverkningspartner i världsklass, en partner som skapar mervärde genom att utmana de traditionella tankesätten i branschen. Vi vill vara en partner och leverantör som sticker ut, som alltid utmanar och som alltid levererar det lilla extra på ett optimalt sätt. Orbit One ska leverera hållbara och effektiva tillverkningstjänster genom engagerade kunniga medarbetare och genom att använda teknikens och digitaliseringens gränslösa möjligheter.

Tre enheter strategiskt placerade runt Östersjön
Orbit One är en föregångare inom digitalisering, robotisering och automatisering. Företaget är internationellt verksamt med tillverkningsenheter i Sverige och Polen. I Sverige finns enheterna i Ronneby och Stockholm. Huvudkontor och säte ligger i Ronneby.

The Orbit One Way
Värdegrunden är hjärtat i vår verksamhet och är nedskrivna i vår skrift “The Orbit One Way”. Den är en sammanfattning av vår kultur och företagets interna sätt att förhålla sig, hur man gör saker, hur man ser på saker, alltså önskvärda och konkreta beteenden när vi samarbetar och interagerar med varandra och med våra kunder. Orbit Ones värderingar baseras på fyra hörnstenar:

  • Tillsammans
  • Utmana dig själv
  • Seriöst kul
  • Go To Gemba & Förbättra

Medarbetarskap
Resultatet av vår värdegrund är en organisation där medarbetaren, och medarbetarskapet, är i centrum. Medarbetarskap betyder inom Orbit One summan av delaktighet, engagemang, ansvarstagande och samspel. Medarbetarskap handlar även om hur vi uppnår bästa möjliga resultat samtidigt som vi är stolta för vår arbetsplats och tycker det är kul att gå till jobbet. Som medarbetare på Orbit One möter du arbetskamrater, kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners. Varje möte är betydelsefullt och i dessa möten skapas Orbit Ones identitet. Oavsett roll inom Orbit One, är alla medskapare till att företaget och dess medarbetare uppfattas som omtänksamma och serviceinriktade.