Region Dalarna

Vi är Region Dalarna

Region Dalarna är Dalarnas största arbetsgivare med 9 300 medarbetare. Tillsammans arbetar vi med hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och bildning, hållbarhet och forskning för att skapa ett hållbart och attraktivt Dalarna för våra invånare.

Stora valmöjligheter
Region Dalarna har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb just hos oss! Hos oss finns idag 240 olika typer av yrken, alla betydelsefulla för Dalarna och dess invånare.

Vi erbjuder en trygg anställning som du kan växa med
Hos Region Dalarna kan du få en trygg anställning där du kan forma din egen karriär genom att vidareutbilda dig och kanske också specialisera dig på något område, oavsett om du vill jobba i Dalarna eller någon annanstans i Sverige.

Vi tar tillvara människors unika egenskaper och kompetenser
Vi tycker att det är viktigt att trivas på arbetet och god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor är högt prioriterade frågor för oss. Vi strävar ständigt efter att Region Dalarna ska vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare där en karriär ska gå att balansera med ett rikt privatliv. Vi står också för mångfald där alla människors unika egenskaper och kompetenser tas tillvara.