Heidelberg Materials Cement Sverige AB

Vi vill bygga framtiden tillsammans med dig!

Om Heidelberg Materials Cement Sverige
Vi tillverkar cement som är nyckelkomponenten, själva ”limmet” i betong. Vårt moderna samhälle med bostäder och infrastruktur bygger på att vi har tillgång till cement och betong.

Vår anläggning i Slite är norra Europas största, mest moderna och miljöanpassade cementfabrik. Vi månar om klimat, människor och naturvärden och vi lägger stort fokus på att både våra produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led.

Nu ställer vi om cementindustrin. Målet är att kunna producera cement utan klimatavtryck vid vår nuvarande fabrik i Slite redan år 2030. Detta blir möjligt genom att vi fortsätter öka andelen bioenergi och ersättningsmaterial för kalksten, samtidigt som vi bygger en av världens första fullskaliga anläggningar för infångning av koldioxid – som en del i en så kallad CCS-värdekedja (Carbon Capture and Storage).

Vi planerar för att CCS-anläggningen i Slite ska kunna fånga in upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid, såväl fossil som biogen, varje år. Det motsvarar fyra procent av Sveriges totala utsläpp idag. När både fossil och biogen koldioxid fångas in, skapas en betydande kolsänka.

Det är den viktigaste satsningen för att vi ska kunna leverera cement utan klimatavtryck till det svenska samhällsbyggandet.

Den enda cementtillverkaren i Sverige
Heidelberg Materials är den enda tillverkaren av cement i Sverige. Tillverkningen sker i Skövde och Slite – platser där det finns mycket god tillgång på kalksten som är det grundläggande råmaterialet vid cementtillverkning.

Viktiga frågor för oss
• Hälsa och säkerhet:
Vi arbetar i en tung industri och lägger största vikt vid säkerhetsfrågor för medarbetare och alla som kommer i kontakt med vår verksamhet.

• Hållbarhet och miljö:
Det är självklart för oss att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi bidrar med både våra produkter och vår expertkunskap.

• Medarbetarutveckling:
Hos oss får du möjlighet att växa och vidareutvecklas inom din tjänst eller kanske i en ny roll.

Läs mer om oss på www.cement.heidelbergmaterials.se och besök oss på Facebook, Instagram, X och LinkedIn.