Svenska kyrkan Visby stift

Vi gör mer än du tror

Det finns många olika yrken och inriktningar att välja mellan när man arbetar i kyrkan. Här kommer några exempel.

Arbete med barn och unga kyrkans förskola, barn- och ungdomsgrupper. Utbildning: fritidsledarutbildning, förskollärarutbildning, barnskötare.

Diakon kyrkans sociala arbete. Utbildning: 180 hp inom psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa, samt ett pastoralteologiskt år i Uppsala eller Lund.

Församlingspedagog med ansvar för pedagogiskt arbete i barn-, ungdoms- och vuxengrupper. Utbildning: Lärarexamen minst 180 hp samt ett pastoralteologiskt år i Uppsala eller Lund.

Kanslipersonal administration, ekonomi, kyrkoregister, juridik, förvaltning med mera. Utbildning: ekonomiska och administrativa program på olika nivåer.
Kommunikatör Intern- och extern kommunikation. Utbildning: Kommunikations- eller journalistutbildning.

Kyrkogårdspersonal, vaktmästare, klockare skötsel av kyrkogårdar, service vid gudstjänster, expeditionsarbete, fastighetsskötsel. Utbildning: trädgårdsutbildning, vvs- och fastighetsutbildning med mera.

Kyrkomusiker gudstjänstmusik, körverksamhet, konserter. Utbildning: kantor – folkhögskola, organist – musikhögskola.

Präst gudstjänster, undervisning, själavård. Utbildning: 240 hp teologiska universitetsstudier samt ett pastoralteologiskt år i Uppsala eller Lund.