Granitor

Din karriär, vår gemensamma möjlighet

Vi tror personlig utveckling är avgörande för att vi tillsammans ska kunna möta våra kunder och marknadens krav på hållbara och utvecklingsbara lösningar. Därför har vi ingen färdig karriärtrappa - din personliga utveckling styrs av dina behov och förutsättningar.

Vi arbetar ofta projektbaserat och har en stor variation på våra uppdrag. Vi tror på kunskapsöverföring och kombinerar därför juniora och seniora medarbetare, så att vi kan ta tillvara all kunskap som finns i gruppen och hjälpa varandra.

Dessutom har vi en egen affärsskola, där vi kan skräddarsy utbildningar utifrån aktuella behov. Det ger varje medarbetare en möjlighet till personlig utveckling - och det ger oss helt andra möjligheter att utveckla väl fungerande arbetsgrupper.