Hydro Extruded Solutions AB

Hydro är en global leverantör av aluminium och aluminiumbaserade produkter. Vi har 35 000 anställda i mer än 40 länder och vårt huvudkontor är i Oslo, Norge. Affärsområdet Extruded Solutions levererar aluminiumprofiler och profilbaserade lösningar på allt ifrån fönster och möbler till bilar och kryssningsfartyg.

Forskning och utveckling
Innovation & Technology – I&T är Extruded Solutions forsknings- och utvecklingscenter. I&T har ca 80 högutbildade medarbetare runt om i världen. Det är fysiker, kemister, metallurger, maskiningenjörer och avancerade tekniker. Den största enheten finns i Finspång med ca 50 anställda. I&T:s uppgift är att stimulera och vara en aktiv del av Hydros affärsutveckling.

Exempel på våra arbetsområden:

  • Nya innovativa material och processer, allt ifrån gjutning till strängpressning, formning, fogning och ytbehandling
  • Förbättring av befintliga produkter och processer
  • Teknisk service och problemlösning
  • Främjande av teknik, innovation och immateriella rättigheter

ADRESS
Hydro Extruded Solutions AB
Innovation & Technology
Kanalgatan 1
612 81 FINSPÅNG

Telefon: 0122-170 000