Tage Rejmes Bil AB

Börja jobba direkt efter gymnasiet?

Rejmes vill vara med och utbilda morgondagens vassaste servicetekniker. Därför representerar de branschen i flera olika kvalitetsstärkande utbildningar.

Motorbranschen genomgår just nu en transformation som kännetecknas av en teknisk utveckling – och den går snabbt. De närmsta tre åren förutspås branschen behöva anställa 6400 personer.

För att förbättra och öka intresset för fordons- och transportprogram på gymnasienivå har Rejmes, som betrodd och auktoriserad leverantör, tillsammans med Volvo Car Sverige valt att ingå samarbete med gymnasieskolor i koncernens alla huvudorter – Tullängsgymnasiet i Örebro 2015, Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping 2018 och sedan hösten 2019 även Bråvallagymnasiet i Norrköping.
2018 spenderade representanter från Rejmes i Örebro sammanlagt tio dagar av sin arbetstid på Tullängsgymnasiet för att ge eleverna bästa möjliga utbildning.

– Målet när vi gick in i det här projektet var att säkerställa och bygga upp kvalitén på utbildningen så att eleverna är redo när de kommer ut i arbetslivet. Vi har utbildat lärare och hållit i undervisning för eleverna, uppdaterat verktyg i skolan, erbjudit den senaste tekniken och moderna praktikplatser, säger Gustav Alm, servicemarknadschef på Rejmes i Örebro.

Volvo bistår med den senaste teknikens utbildningsbilar och moderna utbildningssystem som motsvarar en verkstad ute i det verkliga arbetslivet. Till och med verktygsskåp, laddningsstationer och papperskorgar speglar verkligheten.

– Idag har en ny Volvo fem gånger mer mjukvara än vad ett JAS Gripen har. Dessutom finns det över 100 datorer i bilarna. Så att arbeta som fordonstekniker är att arbeta i en utvecklingsbransch som kräver mycket kunskap och som har bra framtidsutsikter, säger Linnea Larsson som arbetar med strategisk rekrytering på Volvo Car Sverige

– Det är lärorikt att jobba med de här nya bilarna, innan hade vi mest gamla motorer. Eftersom de flesta har nya bilar idag är det jättebra att vi får lära oss att jobba med dem, säger Oliwer Paar, 17, som läser Fordonsprogrammet och som i framtiden vill arbeta som hybridtekniker med den senaste tekniken.

ADRESS
Tage Rejmes Bil AB (Huvudkontor)
Lindövägen 60
602 28 NORRKÖPING

Tage Rejmes i Norrköping Bil AB, 011-21 90 00
Tage Rejmes Lastvagnar AB (Nkpg), 011-21 92 00
Tage Rejmes i Linköping Bil AB, 013-20 35 00
Tage Rejmes Lastvagnar AB (Lkpg), 013-20 35 46