Nordic Sugar

Var med och utveckla framtidens livsmedelsindustri

På Nordic Sugar Sverige arbetar vi med den hållbara livsmedelskedjan i fokus – och för att hela tiden utveckla nya, resurssmarta lösningar. Vår ambition är att innan 2045 ha en helt koldioxidneutral produktion. På vårt sockerbruk i Örtofta bygger vi nu en anläggning för att ta hand om fossilfri överskottsenergi från ett närliggande värmeverk vilket från 2022 innebär en direkt energireduktion med upp till 25 procent. Merparten av våra produkter transporteras med tåg.

Våra sockerbetor kommer från ca 1000 odlare i södra Sverige och våra produkter säljs under varumärkena Nordic Sugar för industrin och Dansukker för konsumenter. Av resterna från sockertillverkningen gör vi högkvalitativt foder.

Nordic Sugar Sverige har en attraktiv placering mitt i matregionen Skåne, strax utanför kunskapsstaden Lund, och inom företaget finns goda karriärmöjligheter. Vi ingår i Nordzucker som med en omsättning på ca 1,5 mdr euro är en av Europas ledande sockerproducenter.

Hos oss kan du arbeta i processen som:

  • El- och automationstekniker
  • Drifttekniker Process- och maskinoperatör
  • Underhållsreparatör
  • Process- och projektingenjör

Visste du att….

  • Under betkampanjen mellan september och januari processar vi upp emot 21 000 ton betor per dygn?
  • En sockerbeta består av 75% vatten?
  • Ur en sockerbeta kan vi utvinna ca 30 sockerbitar?

Lär dig mer om sockerproduktionens olika steg i filmen Från beta till kristall.