Sylvamo Nymölla Bruk

Sylvamo Nymölla bruk ligger två mil öster om Kristianstad i Bromölla kommun. Här tillverkas pappersmassa med magnefitmetoden och obestruket finpapper. Multicopy är vår mest kända produkt.

Vi är ett integrerat massa- och pappersbruk vilket innebär att vi hanterar hela processen hos oss från det att timmerstockar levereras till att färdigt papper levereras ut till kund.

På Sylvamo är vi helt engagerade i papper – ett engagemang som driver hela vårt förhållningssätt till affärer.

Sylvamo är världens pappersföretag. Med huvudkontor i Memphis, Tennessee, sysselsätter vi mer än 6 500 kollegor i Europa, Latinamerika och Nordamerika. Av dessa arbetar ca 550 i Nymölla. Vi förser människor runt om i världen med papper för utbildning, kommunikation och underhållning.

På Sylvamo är vi ett team med ett uppdrag. När du arbetar hos oss kommer du att hjälpa till att upprätthålla och förnya ekosystemet, samtidigt som du uppfyller löftet om papper för att utbilda, kommunicera och underhålla världen. Vår verksamhet är beroende av skogarnas hållbarhet så vi är engagerade i hela ekosystemets framgång. Kom och väx med oss!

Vi är ett samarbetande team med ett stort hjärta, med fokus på varandras säkerhet, välmående och utveckling. På Sylvamo vill vi att alla ska känna sig uppskattade och välkomna. Vi tror att allas unika perspektiv bidrar till att göra framtiden bättre.

På Sylvamo värdesätter vi att spegla samhället och anser att kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald är en tillgång för verksamheten. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.

Vi har många olika yrken på Nymölla Bruk och därför finns det också många utbildningar som leder till jobb hos oss. En teknisk utbildning är en bra utgångspunkt för många av våra yrken.

ADRESS

Sylvamo Nymölla Bruk
Nymöllavägen
295 73 Nymölla

Telefon: 010 464 40 00

Yrken

Operatör
Skiftledare/Arbetsledare
Tekniker
Mekaniker
Ingenjör
Konstruktör
Planerare
Inspektör
Truckförare
Provtagare
HR-Specialist
Arbetsmiljöingenjör
Logistikpersonal
Förrådsmedarbetare

Program