ADMINISTRATION, EKONOMI, JURIDIK

Inom området administration, ekonomi och juridik finns många yrken och inriktningar. Det är vanligt att man har kontakter med allmänheten, myndigheter, företag och medarbetare inom den egna organisationen. Därför måste man ha sinne för att ge service och förmåga att förmedla information både muntligt och skriftligt. Man kan till exempel arbeta med:

  • Utredningar
  • Planering eller uppföljning av en verksamhet, dess resultat och ekonomi.
  • Ekonomisk redovisning
  • Tolkning av lagar och bestämmelser
  • Prövning av ansökningar
  • Ge råd och upplysningar

För många yrken inom området krävs högskoleutbildning. För andra yrken, till exempel sekreterare och transportplanerare, räcker det ofta med kortare utbildning. Även om krav på högskoleutbildning är vanligt inom bank och försäkring finns möjligheter till arbete där även efter gymnasial utbildning.