FÖRSÄLJNING, INKÖP, MARKNADSFÖRING

Antingen du säljer bilar, blommor, verkstadsutrustning eller resor är det viktigt att du är lyhörd för kundens önskemål. Du måste vara intresserad av människor och vilja ge dem service. Inköpare och marknadsförare måste ha överblick över marknaden för den typ av vara eller tjänst de arbetar med. Det är också viktigt att kunna förutse hur efterfrågan förändras. Exempel på arbetsuppgifter är:

  • Försäljning i butiker eller varuhus
  • Försäljning till andra organisationer
  • Köpa in varor eller tjänster
  • Förhandla om kvalitet, pris och leveransvillkor
  • Skapa publicitet och uppmärksamhet för varor eller tjänster
  • Undersöka kundernas önskemål

Kraven på kunskaper skiljer sig åt mellan olika yrken. Bransch- eller fackkunskaper efterfrågas för arbete i fackhandeln. För inköpare, marknadsförare och säljare i företag kan kraven på utbildning vara höga. Till exempel krävs det ofta högskoleutbildning med specialinriktning och kunskaper i ekonomi.