SSAB

Allt annat än ”business as usual”

Stålindustrin står i dag för 7 % av de globala koldioxidutsläppen. Något måste förändras för att dess koldioxidavtryck ska minska avsevärt. Därför förändras vi. År 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Vi har redan kommit en bra bit på vägen.

Men vi vill att fler ska haka på! Som medarbetare på SSAB får du möjlighet att arbeta i ett stålföretag som förändras i snabb takt. Där vi strävar efter en miljö som präglas av mångfald och inkludering och som drivs av entreprenörsanda för ständig förbättring. Välkommen till SSAB!