Svenska kyrkan Strängnäs stift

Tro, hopp och kärlek genom hela livet

Svenska kyrkan är en arbetsplats med många olika möjligheter. Vi möter människor i alla åldrar, genom hela livet, i vardagen och vid stora högtider.

Svenska kyrkan finns i hela landet och på många ställen i världen. Du kan arbeta lokalt i en församling, regionalt på stiftsnivå, nationellt och internationellt. Strängnäs stift omfattar landskapen Södermanland och Närke, samt en del som ligger i Stockholms län. Stiftet sträcker sig från Nynäshamn i öster och en bit bortom Askersund i väster, och består av 72 församlingar. Drygt 340 000 av stiftets invånare är medlemmar i Svenska kyrkan.

VILL DU VETA MER OM HUR DET ÄR ATT ARBETA INOM SVENSKA KYRKAN?
Kontakta församlingen där du bor eller kontakta stiftskansliet i Strängnäs. En bra utbildningsväg för den som är överväger arbete inom kyrkan är Kyrkans grundkurs som ges på flera folkhögskolor, i Strängnäs stift på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Om du vill prova på att arbeta i församling finns möjlighet att söka volontärsprogrammet Ung Resurs. För dig som vill arbeta utomlands finns Ung i världsvida kyrkan. Båda programmen söks via Strängnäs stift.

ARBETA MED MÄNNISKOR
Församlingen är kyrkans mötesplats för människor i alla åldrar, i livets alla skeden. Att arbeta inom kyrkan är att arbeta med människor. I Svenska kyrkan behövs medarbetare med olika utbildning, kompetenser och bakgrund. Det finns många olika yrkeskategorier så som präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger, men också administratörer, ekonomer, kommunikatörer, vaktmästare, jurister, kyrkogårdsarbetare och många fler.

Exempel på arbetsuppgifter för några yrkeskategorier inom Svenska kyrkan­:

Präster arbetar bl a med olika former av gudstjänster, dop, vigslar, begravningar och personliga samtal.

Kyrkomusiker ansvarar för församlingens musikliv, t ex körer, orgelspel och gudstjänstmusik.

Diakoner är kyrkans socialarbetare med bl a uppsökande verksamhet och samtal.

Församlingspedagoger ansvarar för pedagogiskt arbete i barn-, ungdoms- och vuxengrupper.

I Strängnäs stift bedrivs också verksamhet på finska och teckenspråk.