Svenska kyrkan Strängnäs stift

Tro, hopp och kärlek genom hela livet

Svenska kyrkan möter människor mitt i livet, där de är, både i Sverige och utomlands. Svenska kyrkan och dess församlingar finns i hela Sverige.

Strängnäs stift omfattar landskapen Södermanland och Närke, samt en del som ligger i Stockholms län. Stiftet sträcker sig från Nynäshamn i öster och en bit bortom Askersund i väster, och består av 73 församlingar. Drygt 350 000 av stiftets invånare är medlemmar i Svenska kyrkan.

Välkommen att prova på
Kontakta gärna stiftskansliet i Strängnäs, där kan du få hjälp med att få kontakt med företrädare för olika yrken inom kyrkan. Du kan också kontakta din hemförsamling om du vill veta mer om hur det är att jobba inom kyrkan.
En bra utbildningsväg för den som överväger arbete inom kyrkan är Kyrkans grundkurs som ges på flera folkhögskolor, i Strängnäs stift på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Om du vill prova på att arbeta i församling finns möjlighet att söka volontärprogrammet Ung Resurs. För dig som vill arbeta utomlands finns Ung i världsvida kyrkan. Båda programmen söks via Strängnäs stift.

Arbeta med människor
Församlingen är kyrkans mötesplats för människor i alla åldrar. Den finns till tjänst i livets alla skeden. För att kunna fylla den uppgiften krävs många olika yrkeskategorier; präster, diakoner, församlings­pedagoger och kyrkomusiker, men också ekonomer­, jurister, informatörer, administra­törer, kyrkogårdsarbetare, lokalvårdare och många fler.

Exempel på arbetsuppgifter för några yrkeskategorier inom Svenska kyrkan:

Präster arbetar bl a med olika former av gudstjänster, dop, vigslar, begravningar och personliga samtal.

Kyrkomusiker ansvarar för församlingens musikliv, t ex körer, orgelspel och gudstjänstmusik.

Diakoner är kyrkans socialarbetare med bl a uppsökande verksamhet och samtal.

Församlingspedagoger undervisar, berättar och samtalar om tro, främst med barn, unga och familjer.

I Strängnäs stift bedrivs också verksamhet på finska och teckenspråk.