Rexel AB

Rexel Sverige AB är en av världens största elgrossistkoncern med verksamhet i 26 länder på fyra kontinenter. I Sverige har vi en stark position, cirka 800 medarbetare på 63 platser och en omsättning på 5 miljarder svenska kronor (2020).

VÅRA PRODUKTER OCH SATSNINGSOMRÅDEN
Vi erbjuder energibesparande produkter och färdiga lösningar till såväl privatkunder som slutkunder i näringslivet. Vi jobbar bl.a. med solenergi, energibesparande belysning, laddsystem för elbilar och fastighetsmätning. Vi erbjuder färdiga produkter och paket, inklusive kontakt med kompetenta installatörer.

Vi har expertis på teknik som gör fastigheter smartare. Genom att styra olika funktioner i en fastighet påverkas energi- och underhållskostnader och också komforten. Vi jobbar i huvudsak med KNX som är standard för hem- och fastighetsautomation i hela Europa.

SÄLJKANALER
Rexel finns representerade i hela Sverige med försäljning via elgrossistkedjorna Selga, Storel och Moel. Selga finns på 33 platser, Storel på 29 platser och Moel på en plats. Butikerna finns på kundnära lägen och har ett stort grundsortiment och starka positioner på sina lokala marknader.

PASSION SOM DRIVKRAFT
Vi drivs av ett genuint intresse för våra kunders verksamhet. Att kunna erbjuda bra lösningar, service och tjänster betyder att vi måste kunna och förstå branschen och våra kunder. Entreprenörsandan är stor liksom kunskapen om den lokala marknaden. Den passion som driver oss ska ge kunderna en enklare vardag, till exempel när det gäller produktval, beställningar, kunskap och leveranser.

VÅRA MEDARBETARE
Våra medarbetare har hög kompetens, stor erfarenhet och hjärtat på rätta stället. På alla nivåer i organisationen möter man människor med stor förståelse för marknaden och våra kunder. Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att våra medarbetare ska ha bra kunskaper om produkter och tjänster på marknaden.

BÖRJA HOS OSS
Att jobba på Rexel Sverige innebär att du har 27 000 kompetenta medarbetare i fyra världsdelar. Här finns alla möjligheter att utvecklas inom ett flertal yrkeskategorier och teknikområden, framför allt inom området klok och hållbar elförsörjning.

Mer information www.rexel.com