Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

”Vi bidrar både till samhällsnyttan, till samhällsutveckling och till att barn och gamla ska ha det så bra som möjligt”, var svaret från några av våra medarbetare på frågan hur det är att jobba på ett kommunalt fastighetsbolag.

Tornberget är ett fastighetsbolag som ägs av Haninge kommun. Vi förvaltar, bygger och städar kommunens skolor, förskolor, äldreboenden, idrottshallar. Vi sköter också driften i fastigheterna. Vi finns för våra hyresgäster och när de trivs och har det bra, så trivs vi också.

HOS OSS FINNS FRAMTIDENS JOBB
Just nu är det brist på utbildade personer inom flera yrken i fastighetsbranschen och Haninge växer, vilket leder till att behovet av lokaler för kommunens verksamheter ökar. Detta tillsammans gör att vi ser att vi kommer att behöva anställa flera nya medarbetare framöver.

DET BÄSTA MED MITT JOBB ÄR
”Arbetet är väldigt socialt, eftersom man har kontakt med både hyresgäster och entreprenörer men också andra avdelningar inom bolaget. Att få vara med och påverka där människor bor, går i skolan eller har sin arbetsplats så att de trivs och mår bra känns viktigt för mig. Det är också en variation i arbetet, vilket jag ser som en stor fördel eftersom det aldrig blir enformigt eller ensidigt.” – Tilda, förvaltare.

”Att man får träffa så många människor och att de blir glada när man kommer och fixar saker åt dem.” – Danny, fastighetstekniker.

”Att få jobba med det jag brinner för – inomhusklimat och energianvändning i byggnader. Eftersom det är mycket fokus på klimat- och energifrågor i stort, så är framtidsutsikterna i yrket goda.”– Rasmus, energistrateg.

”Att man får vara med i alla delar i en byggprocess och för att det är väldigt varierande arbetsuppgifter, man lär sig något nytt varje dag. Jag har alltid gillat problemlösning och det får man jobba mycket med.” – Hampus, projektledare inom bygg.

BRA OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ MED EN TYDLIG VÄRDEGRUND
”Vår vision är att skapa ”rum där människor trivs, utvecklas och mår bra”. Det gäller både för våra hyresgäster och för våra medarbetare. Vår värdegrund anger vad vi står för och hur vi vill arbeta. I det ingår att det är viktigt för oss att erbjuda våra medarbetare goda möjligheter till utveckling.”, säger Tornbergets VD Marita Anheim.

”Tornberget vill ha friska medarbetare som trivs på jobbet och som arbetsgivare erbjuder vi därför bra företagshälsovård, ett stort utbud av friskvårdsmöjligheter och en trivselgrupp som ordnar aktiviteter för alla kollegor.”, berättar Jenny Johansen, HRansvarig.