Fresenius Kabi AB

Fresenius Kabi – mer än vad många känner till

För några är Fresenius Kabi allt inom hälsa och välmående. För andra ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik. För anställda en utvecklande plats.

Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela världen och räddar liv varje dag.

På Fresenius Kabi lägger vi ner ett stort engagemang för att skapa en utvecklande arbetsmiljö för våra medarbetare, så att de kan bidra till företagets framtid. Deras erfarenhet, kompetens och entusiasm utgör en mycket viktig del av vår framgång.

Med cirka 1000 anställda i Sverige arbetar vi för att skapa en miljö som ger alla medarbetare möjlighet att utvecklas. I Sverige hittar du oss i Uppsala och i Brunna utanför Stockholm. Vi arbetar aktivt för att vår produktion och våra produkter ska göra så litet avtryck på miljön som möjligt. Att delar av tillverkningen sker lokalt i Sverige är en trygghet för många, och gynnar miljön vi alla lever i.

Caring for life
Mottot Caring for life står för framsteg och kvalitet i utvecklingen av produkter som räddar och skyddar liv – och därigenom bidrar till att förbättra människors livskvalitet. Fresenius Kabi sätter alltid människan i centrum: som patient, kund och medarbetare. Målet är att bli den ledande tillverkaren och leverantören av produkter inom klinisk nutrition.

Patienternas bästa är utgångspunkten för allt vi gör. Vi vill att de ska ha tillgång till produkter som ökar förutsättningarna för goda behandlingsresultat oavsett var i vårdkedjan de befinner sig. Vi är stolta över våra produkter och det genomsyrar hela företaget.