RZ ZamPart

RZ ZamPart AB ingår i RZ-gruppen

RZ ZamPart är en väletablerad och modern underleverantör till kvalificerad industri i Europa. Företaget ingår i RZ Gruppen. Tillsammans i gruppen är vi en av de största aktörerna i västra Sverige inom verkstadsindustrin. Vi arbetar med allt från konstruktion via prototyping till stor serieproduktion. Vi har produktionsanläggningar i Emmaboda, Göteborg, Karlstad, Kil, Köping och Trollhättan.

Välj ett yrke med framtidstro och utvecklingsmöjligheter
När du ser en bil, ser vi mängder av komponenter. Utseende och yta attraherar många, men som alltid är det den inre skönheten som räknas. Och där bidrar vi med mycket. Del efter del bildar en helhet. Då är det också uppenbart att varje detalj måste ha kvalitet i världsklass. Det är så vi själva ser vårt jobb.

Kompetens
Våra medarbetare har den härliga kombinationen av kunskap, vilja och förmåga som med ett ord brukar kallas kompetens. För att nå dit krävs grundkunskap, gott om tid och ett aldrig sinande intresse för utveckling. Precis så är det hos oss.

Engagemang
Engagemang är en annan grundförutsättning för vår verksamhet. Att ha en helhetssyn och förstå kundernas verklighet. Vi är stolta över vår yrkeskunskap och våra kunders framgångar. Då följer också det genuina engagemanget som genomsyrar hela RZ ZamPart. Det kan vi garantera.