Quicke (Ålö AB)

Världsledande Quicke om du vill jobba lokalt och globalt

Quicke är idag störst i världen på frontlastare och redskap till traktorer. Vi tillverkar våra produkter med fokus på digital innovation och vill vara de som driver utvecklingen framåt. Det har vi gjort i 75 år och för att vi ska kunna fortsätta med det i minst 75 år till behöver vi världens bästa medarbetare, människor som vågar tänka annorlunda och gå nya vägar - precis som vi.

VÄRLDEN ÄR VÅR MARKNAD
Vi exporterar ca 90 % av våra produkter och försäljningen sker huvudsakligen via våra egna försäljningsbolag, eller via våra importörer i de europeiska länderna, Nordamerika och Japan. Det innebär att en stor del av vår verksamhet sker utomlands och att vi har ständig kontakt med kontor och människor över hela världen.

ÄR DU EN AV VÅRA BLIVANDE MEDARBETARE?
Att arbeta för Quicke innebär att du är en del av en global, framåttänkande och ambitiös kultur. Allt vi gör, ner till minsta detalj, görs med en sak i åtanke: att bli kundens första val. Vi erbjuder en miljö med både möjlgheter och utmaningar, där du kan knyta kontakter med människor över hela världern, växa och maximera din potential samt bidra till företagets fortsatta utveckling.

Genom innovation, framåttänkande och design, skapar vi smarta lösningar som hjälper kunden att vara ett steg före. För att vi ska kunna fortsätta göra det behöver vi ambitiösa medarbetare.

Har du det som krävs? Sök till oss och bidra med din kunskap till att driva utvecklingen framåt och på så sätt skapa en bättre framtid tillsammans!