Metsä Board Sverige AB

Metsä Board är en ledande europeisk tillverkare av premiumkartong av färskfiber. Vi fokuserar på lätt och högkvalitativ falskartong, kartong för matservice och vit kraftliners. Den rena färskfibern vi använder i våra produkter är en förnybar a skogar. Vi är en föregångare inom hållbarhet och vi strävar efter helt fossilfria bruk och råvaror till 2030.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa förpackningslösningar för att skapa bättre konsumentupplevelser med mindre miljöpåverkan. År 2021 uppgick försäljningen till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 2 400 anställda. Metsä Board, en del av Metsä Group, är börsnoterat på Nasdaq i Helsingfors.

Metsä Board Husum är en integrerad kartong- och massafabrik som producerar färsk fiber falskartong, vit liner och blekt marknadsmassa. Fabriken ligger belägen 3 mil nordöst om Örnsköldsvik och har idag cirka 670 anställda.