MIVA, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Vill du ta ansvar för vår framtid?

Då ska du arbeta i vår bransch. Vatten och avlopp är tillsammans med avfall och återvinning vår vardag. Vårt arbete är konkret, men många glömmer att det också är i vår bransch som de stora utmaningarna och satsningarna görs. Det behövs för att en viktig del av vår infrastruktur ska fungera både idag och långt in i framtiden.

VI HAR EN URGAMMAL PRODUKT
Vattnet har många miljoner år på nacken och är världens viktigaste produkt. Och vi har ett ansvarsfullt uppdrag för att vattnet ska gå en ren och frisk framtid till mötes i många miljoner år till. Många framtidsfrågor rör just vattnet. Vårt arbete måste därför hela tiden utvecklas i takt med nya förutsättningar och utmaningar.

GÖR GRÖN KARRIÄR
Vi blir allt mer medvetna om den stora påverkan våra sopor har på framtidens miljö. Få branscher har vuxit så mycket på kort tid som avfall och återvinning. Det är vi glada för. Vi brinner för miljöfrågorna – oavsett om det handlar om hur vi avgiftar kretsloppet eller hur vi kan göra det lätt för våra kunder att sortera avfall rätt. Avfall kommer alltid att finnas och någon måste ta hand om det på bästa sätt. Kanske du.

VI BEHÖVER DIG
Miva är ett kommunalt bolag som producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvattnet i Örnsköldsviks kommun. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Hos oss finns cirka 115 medarbetare som drivs av våra ledstjärnor engagerade medarbetare, långsiktigt miljöansvar, nöjda kunder och effektiv resursanvändning.

Under de kommande åren kommer vi behöva rekrytera flera nya medarbetare, dels för att ersätta medarbetare som går i pension men även för att möta ökade kompetenskrav och utmaningar i vår verksamhet.

Du är också välkommen att söka praktik- och examensarbete hos oss. Vi tycker det är viktigt att du får ta del av vår verksamhet och att vi samtidigt kan få nya influenser. För det är i vår bransch vi skapar förutsättningar för framtiden. Vill du ta ansvar för vår framtid?