Sundsvall Energi AB

Vi bryr oss om Sundsvallsbornas Energi

VILKA ÄR VI?
Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden. Den huvudsakliga produktionen av - fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Ta gärna del av vår års- och hållbarhetsredovisning som du finner på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vår verksamhet och vårt miljöarbete. Du kan också se vår film ”Energifabriken” på Youtube.

VAD KAN VI ERBJUDA DIG?
Vi erbjuder en utvecklande arbetsplats genom ett positivt arbetsklimat som innefattar mod, helhetssyn och öppenhet. Vi satsar på hälsa och friskvård och arbetar årligen med kompetensutveckling för att ständigt utveckla personalens kunskap och engagemang. Hos oss finns många olika yrkesroller som du kan se exempel på nedan och vi står inför kommande pensionsavgångar de närmaste åren.

PRAKTIK OCH STUDIEBESÖK
Vi tar emot praktikanter och exjobbare från yrkeshögskolan och högskolor i mån av plats, hör gärna av dig till vår kontaktperson. Vi tar även emot studiebesök på Korstaverket, som är hjärtat för produktion av fjärrvärme och el. Läs mer och var med på ett digitalt studiebesök: sundsvallenergi.se/studiebesök