Svenska kyrkan Västerås stift

Ett jobb för livet!

Svenska kyrkan är en stor arbetsplats med många olika möjligheter. I hela landet har kyrkan ungefär 22 000 anställda. I Västerås stift, som omfattar Västmanland och Dalarna finns ungefär 2000 anställda; präster, diakoner, kyrkomusiker, församlingspedagoger, fritidsledare, förskollärare, informatörer, kanslipersonal, vaktmästare mm.

ARBETA MED MÄNNISKOR
Att arbeta inom kyrkan är att arbeta med människor. Hit kommer de nyblivna föräldrarna som vill låta döpa sitt barn, hit kommer den som drabbats av sorg. I församlingshemmen möts spralliga småbarn som är med i gruppverksamhet och äldre som söker en stunds gemenskap. Hit kommer glada och nyfikna tonåringar för att få prata om livet och konfirmeras. Svenska kyrkan har också en stor kör- och musikverksamhet.

MÅNGA OLIKA YRKEN
För att bli diakon, präst, församlingspedagog eller musiker behöver du en speciell yrkesutbildning. Ett första steg kan vara att gå Västerås stifts grundkurs. Mer information om den finns på www.sjovik.eu

Präster arbetar med olika sorters gudstjänster, träffar konfirmander och har enskilda samtal.
Diakoner sköter kyrkans sociala arbete, där stöd- eller krissamtal är ett verktyg.
Kyrkomusiker leder körer, ansvarar för gudstjänstens musik, anordnar konserter.
Församlingspedagoger ansvarar för pedagogiskt arbete i barn, ungdoms- och vuxengrupper.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta inom Svenska kyrkan? Kontakta församlingen där du bor eller kontakta oss på stiftskansliet i Västerås:
Anna Brodén (präst)
Linda Mandelberg (diakon)
Nicklas From (församlingspedagog)
Kira Lankinen (kyrkomusiker)