Länsstyrelsen Västra Götalands län

Jobba med hållbarhet varje dag - gör skillnad för samhället

Vi på länsstyrelsen får människor, djur, miljö och kultur- värden att fungera både i dag och i framtiden. Vi jobbar med demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, integration och folkhälsa. Det handlar om  frisk luft, rent vatten, land, stad, djur, natur, kultur och historia. Hos oss får du ett meningsfullt arbete med över 1000 trevliga och kompetenta kollegor!

Uffe
Miljöskyddshandläggare

Vad gör du på jobbet?
Jag jobbar med sanering av förorenade områden. Det kan vara ett gammalt industriområde som läcker ut miljöfarliga ämnen i marken. Vi gör utredningar för att sen kunna bestämma vilka åtgärder som behövs. Vad är roligast med ditt jobb? Att varje saneringsprojekt är unikt och att alla inblandade jobbar tillsammans för att hitta bra lösningar. Det ar roligt och lärorikt att arbeta så! Det allra bästa är när ett saneringsprojekt är klart och jag känner att jag har bidragit till att förbättra miljön.

Lovisa
Infrastrukturarkitekt IT

Vad gör du på jobbet?
Jag jobbar inom nätverk och telefoni och är ansvarig för att planera och designa tekniska lösningar. Det känns viktigt för mlig att få vara med och bidra till samhällsnyttan tillsammans med andra myndigheter och att arbetet i längden underlättar för medborgare. Vad behöver man kunna för att jobba med IT? En generell IT-kompetens som man kan få genom olika utbildningar på universitet och högskola eller kurser. Men framförallt ett stort intresse för IT och en vilja att hela tiden lära sig nytt, eftersom IT är så föränderligt.

Cecilia
GIS-specialist (geografiska informationssystem)

Vad gör du en dag på jobbet?
På en dag kan jag vara både utbildare, analytiker och projektledare. Det är utmanande och jag måste vara kreativ och lösningsorienterad. Jag kan till exempel göra en karta i en app som ska användas av någon som arbetar utanför kontoret-"i falt". ]ag känner att jag gör skillnad för samhället och bidrar till ett högre syfte. Vad behöver man för utbildning för att arbeta med det du gör? En utbildning inom GIS och vara intresserad av miljöfrågor på något sätt. Till exempel kan du plugga naturgeografi, geovetenskap eller bli GIS-ingenjör och ha intresse för miljö eller vatten.