Wisbygymnasiet

Det naturliga valet på Gotland

Wisbygymnasiet är en skola som präglas av samarbete, omtanke och tillit. Hos oss får du arbeta i kreativa lärprocesser, delta i internationella projekt och genomföra uppdrag mot kund. Våra utbildningar är planerade så att du som elev ska ges bästa förutsättningar för kommande studier eller yrkesliv.

Mer om skolan och våra utbildningar
Wisbygymnasiet är en stor skola med omkring 1600 elever, men med den mindre skolans familjära känsla. Vi har en stor bredd bland både utbildningar och elever, vilket skapar en tillåtande och respektfull miljö där man får vara den man är. Vi har engagerade och välutbildade pedagoger som sätter elevernas utveckling och lärande i centrum. Under sina tre år hos oss på Wisbygymnasiet har alla elever en egen bärbar dator, vilket öppnar för nya metoder för lärande och informationshantering. Våra högskoleförberedande program ger eleverna en bred behörighet för vidare studier. Det finns ett stort urval av fördjupningskurser att välja bland. Även våra yrkesprogram ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Resor och tävlingar
Vi lever i en värld där samarbeten och relationer mellan olika länder är viktiga och på Wisbygymnasiet är vi stolta över vårt internationaliseringsarbete. Varje år genomförs ett antal studieresor och utbyten med länder främst i Europa, men även i Afrika. Skolans elever deltar vid olika yrkestävlingar under året arrangerade av branscherna, till exempel Yrkes-SM, Gymnasie-SM, Unga Ekokockar med flera. Ofta går det riktigt bra.

Ung företagsamhet  
Entreprenörskap är ett viktigt inslag i skolans utbildningar. Genom Ung Företagsamhet Gotland får elever möjlighet att prova på entreprenörskapet genom att i grupp driva ett UF-företag.

Gruppstärkande och hälsofrämjande aktiviteter
Varje läsår anordnas en gemensam kick-off där elever och personal deltar. Då genomförs aktiviteter för att lära känna varandra. På Wisbygymnasiet drivs projektet Hållbar hälsa med målet att eleverna ska må bra. Det innebär att eleverna får möjlighet att prova på olika idrotter eller andra hälsofrämjande aktiviteter. Allt för att lyckas så bra som möjligt med sina studier och få en positiv gymnasietid.

Skol- och undervisningsmiljö Wisbygymnasiet har moderna och ändamålsenliga lokaler. Det finns flera caféer på skolan med ett varierat utbud för att fylla på med energi. På Wisbygymnasiet finns ett stort och modernt bibliotek där man kan låna och läsa böcker, söka i databaser, läsa tidningar och tidskrifter samt arbeta vid någon av våra studieplatser. Varje höst arrangeras Bokens dag, då våra elever får träffa aktuella författare som berättar om sina böcker och sitt författarskap.

Idrottsgymnasiet
På skolans idrottsgymnasium kan man kombinera studier med en idrottssatsning. På barn- och fritidsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet kan elever göra en elitsatsning på fotboll eller innebandy läsa inom NIU – nationellt godkänd idrottsutbildning. Skolan erbjuder även en lokal idrottsutbildning (LIU) i idrotterna fotboll, innebandy, ishockey, orientering, gymnastik och simning. LIU går att kombinera med studier på alla Wisbygymnasiets program.

Teknikcollege
På Teknikcollege samverkar Wisbygymnasiet och industriföretagen på Gotland. Syftet är att elever som är intresserade av teknik ska få en gedigen utbildning, samtidigt som industrins behov av kompetent personal säkras. Utbildningen genomförs på teknikprogrammet och el- och energiprogrammet.

Studenten
Efter tre år på gymnasiet får man vara med om den högtidliga studentceremonin med stipendieutdelning och studentlunch. Efter utspringet hoppas vi att alla elever ska se tillbaka på tiden på Wisbygymnasiet som en fin och lärorik period i livet.