Furuhedsskolan

Lärmiljö i toppklass!

I Kalix är vi stolta över våra skola! Här förenas trivseln och tryggheten från den lilla familjära enheten med den stora skolans breda utbud.

Furuhedskolan har funnits sedan läsåret 1970/71, och har en välutbildad lärarkår där andelen med pedagogisk behörighet ligger mycket över rikssnittet. Kunskapen och lärandet är centralt på Furuhedskolan – här får du alla förutsättningar du behöver för att bli framgångsrik i dina studier.

Är du intresserad av studier fyllda med utmaningar? Intresserad av att lösa dina uppdrag på ett fritt, kreativt och självständigt sätt? Vid Furuhedskolan väljer du att lära i en miljö som präglas av stort eget ansvar. Tillsammans når vi de mål du sätter upp och tror på din förmåga att ta ansvar för att nå målen.
Vi sätter dig som elev i centrum, och ger dig en verktygslåda att bygga din framtida karriär med.
Det är nu på fjärde året vi kör Naturbruksprogrammet. Vi erbjuder inriktning Skog med yrkesutgångar mot skogsvård, skogsmaskinförare och träindustri/lastmaskiner. 15 veckors APL ingår i utbildningen. Vi har dessutom en ny utgång för de elever som startar åk 1 hösten 2019, Naturturism.

Vid Furuhedskolan får du utveckla dina kreativa förmågor i en miljö med god sammanhållning mellan elever och lärare. Vi hjälper dig att lägga ribban på rätt höjd. Vi ger dig en bred grund till ett yrke eller till fortsatta studier.

ADRESS  
Furuhedsskolan
Furuhedsvägen 4
Box 303, 952 23 KALIX

Telefon: 0923-65 000 (vx)

Program

Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet - Ekonomi
Estetiska programmet - Bild och formgivning, Musik
Naturvetenskapsprogrammet - Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet - Beteendevetenskap, Medier, information och kommunikation
Teknikprogrammet - Produktionsteknik

Yrkesprogram
Barn- och fritidsprogrammet - Pedagogiskt arbete
Bygg och anläggningsprogrammet - Husbyggnad
El- och energiprogrammet - Elteknik
Fordons- och transportprogrammet - Lastbil och mobila maskiner, Personbil
Industritekniska programmet - Svetsteknik
Naturbruksprogrammet - Skog
Vård- och omsorgprogrammet

Lärlingsutbildningar
Barn- och fritidsprogrammet - Fritid och hälsa
Handels- och administrationsprogrammet - Handel och service
Restaurang- och livsmedelsprogrammet - Kök och servering

Introduktionsprogram
Preparandutbildning • Programinriktat individuellt val (PRIV)
• Yrkesintroduktion • Individuellt alternativ • Språkintroduktion