Hässleholms gymnasium

Fotograf: Daniel Larsson och Peter Gruvander

Det självklara valet!

Våra välkända gymnasieskolor HÄSSLEHOLMS TEKNISKA SKOLA (HTS) och JACOBSSKOLAN är samlade under ett gemensamt namn – Hässleholms Gymnasium.

Åtta goda skäl att välja Hässleholms gymnasium

  • Vi har som mål att du ska få mycket goda kunskaper i en trygg och kreativ studiemiljö och vara väl förberedd för universitetsstudier och arbetsliv.
  • Vi har ett stort utbildningsutbud av högskoleförberedande program, yrkesprogram och introduktionsprogram, vilket ger många möjligheter.
  • På alla våra yrkesprogram kan du välja till kurser för att få högskolebehörighet.
  • Vi har välutbildade och engagerade lärare, bibliotekarier, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare, som ger hjälp och stöd för att du ska nå mycket goda studieresultat.
  • Vi har ett nära samarbete med många arbetsplatser, universitet och högskolor i regionen.
  • Vi anordnar en väktarutbildning i samarbete med branschen på barn- och fritidsprogrammet.
  • Vi erbjuder nationell idrottsutbildning, NIU, i fotboll.
  • Vi finns i närheten av järnvägsstationen. Det är enkelt att pendla till Hässleholm.

ADRESS

Hässleholms kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Hässleholms Gymnasium
281 80 HÄSSLEHOLM

Telefon: HTS 0451-26 86 36
Jacobsskolan 0451-26 86 00