Hässleholms Gymnasium

– det självklara valet!

Våra välkända gymnasieskolor HÄSSLEHOLMS TEKNISKA SKOLA (HTS), JACOBSSKOLAN och IM JACOBSSKOLAN är samlade under ett gemensamt namn – Hässleholms Gymnasium.

ÅTTA GODA SKÄL ATT VÄLJA OSS I GYMNASIEVALET
• Vi har som mål att du ska få mycket goda kunskaper i en trygg och kreativ studiemiljö och vara väl förberedd för universitetsstudier och arbetslivet.
• Vi har ett stort utbildningsutbud av högskoleförberedande program, yrkesprogram och introduktionsprogram, vilket ger många möjligheter.
• Vi har välutbildade och engagerade lärare, skolledare, bibliotekarier, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare, som ger hjälp och stöd för att du ska nå mycket goda
studieresultat.
• Vi har ett nära samarbete med många arbetsplatser och universitet/högskolor i regionen.
• Vi anordnar en väktarutbildning i samarbete med branschen på Barn- och fritidsprogrammet.
• Vi erbjuder Nationell Idrottsutbildning, NIU, i fotboll.
• Vi är en av 45 gymnasieskolor i landet, som anordnar utbildning av gymnasieingenjörer, fjärde året på Teknikprogrammet.
• Vi finns i närheten av järnvägsstationen. Det är enkelt att pendla till Hässleholm.

ADRESS
Hässleholms kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
Hässleholms Gymnasium
281 80 HÄSSLEHOLM

Hässleholms Tekniska Skola: 0451 - 26 86 36 vx
Jacobsskolan: 0451 - 26 86 00 vx
IM Jacobsskolan: 0451 – 26 86 11