Carl Wahren Gymnasium

För en lysande framtid

Carl Wahren Gymnasium är skolan som är mån om att du ska lyckas - både i dina studier och efter skolan. På Carl Wahren kan du välja bland tio yrkesprogram, vilka alla ger dig grundläggande högskolebehörighet. Dessutom har vi Samhällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammet.

Oavsett program kan du räkna med att våra erfarna och kunniga pedagoger kommer att göra sitt yttersta för att just du ska lyckas. Vår skola har specialiserat sig på arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket innebär att vi erbjuder lärlingsutbildning på samtliga av skolans yrkesprogram. En lärlingsutbildning hos oss innebär att du gör mer än halva utbildningen på en arbetsplats. Oftast gör du vissa grundmoment på skolan som sedan utvecklas ytterligare på arbetsplatsen. Vi erbjuder även arbetsförlagt lärande på högskoleförberedande program.
Vi har totalt 12 gymnasieprogram varav 10 är yrkesprogram och 2 högskoleförberedande. Målet med yrkesprogrammen är att det ska leda till ett yrke/anställning eller vidare studier på högskola efter utbildningen. Alla våra yrkesprogram ger dig grundläggande högskolebehörighet.
Till varje program finns det 1-5 olika ansökningskoder. Vilken eller vilka du ska använda är beroende på i vilka och hur många ämnen du är godkänd i (åk 9). Din SYV hjälper dig att hitta rätt ansökningskod för just dig.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Du läser dina gymnasiegemensamma ämnen i mindre grupp för att du ska kunna nå dina mål. Studietakt och material anpassas utifrån ditt behov. Vi arbetar utifrån att alla gör rätt om de bara kan och det är vår uppgift att hjälpa dig att klara av dina studier så bra som möjligt. Basen för de gymnasiegemensamma ämnena på yrkesprogrammen bygger på att du läser var tredje vecka under två år, vissa veckor läser du endast ett ämne i taget. Det finns vid behov möjlighet till individuella lösningar. Saknar du betyg i något ämne från grundskolan har du självklart möjlighet att läsa in detta hos oss.

HOS OSS BLIR ALLA ELEVER SEDDA
Vi finns på plats varje dag för dig. Elevhälsan, skolledning, studie- och yrkesvägledare och speciallärare finns på plats varje dag för att stötta dig som elev i din utveckling.
Vår skola är en småskalig skola med ca 170 elever och vi är kända för vår lärartäthet.

KÖRKORT OCH BÄRBAR DATOR
Alla elever som gör sitt bästa och följer sin studieplan erhåller ett körkortsstipendium. Alla elever erbjuds en egen bärbar dator.

ADRESS
Carl Wahren Gymnasium
Kokarevägen 10
763 34 Hallstavik

Telefon: 070 - 419 07 30

Program

BA - husbyggnad, mark och anläggning
BF- pedagogiskt arbete, fritid och hälsa
EE - automation, elteknik, energiteknik
FT - personbil
HV - frisör, florist, textil design
HT - hotell och konferens, turism och resor
IN - driftssäkerhet och underhåll, processteknik, produkt och maskinteknik
NA - naturvetenskap
RL - kök och servering
SA - samhällsvetenskap
VF - fasighet, VVS
VO - vård och omsorg
IM - introduktion