Carl Wahren Gymnasium

Carl Wahren Gymnasium utbildar professionella yrkesmänniskor.

Carl Wahren präglas av småskalighet och flexibelt arbets- och förhållningssätt med fokus på Dina förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Skolan strävar efter att Du utvecklar Din självkänsla och tilltro till Din egen förmåga och möjlighet att utvecklas. Carl Wahren är den lilla skolan med de stora möjligheterna.

Carl Wahren sätter kunskap och individen i centrum. Genom en individualiserad undervisning ges elever i behov av särskilt stöd och högpresterande elever den stimulans som krävs för att kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vår skola har lång tradition av arbetsplatsförlagt lärande (APL) och vi erbjuder lärlingsutbildning på skolans samtliga yrkesprogram. En lärlingsutbildning hos oss innebär att du gör mer än halva utbildningen på en arbetsplats.

1000kr extra i månaden. Lärlingsersättning är ett bidrag för dig som går på en utbildning på gymnasiet där delar av din utbildning är på en arbetsplats. Det är ett komplement till studiebidraget och är till för måltider och resor. Bidraget är 1 000 kronor i månaden och du får det under den tid du studerar på en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.

På Carl Wahren får du:

  • Gratis busskort - eleverna i åk. 1 får gratis SL-busskort.
  • Sovmorgon - skoldagen börjar 09:20 alla dagar.
  • Restaurangmat - lunchen serveras på restaurang.
  • Små elevgrupper - vanligtvis ca 10 elever i varje grupp.

Välkommen med din ansökan till Carl Wahren gymnasium.