Sundsta-Älvkullegymnasiet

Välj en skola - få tre

Vi erbjuder flera gemensamma kurser så att elever från våra olika skolor kan läsa tillsammans.
När du väljer någon av våra gymnasieskolor får du alltså inte bara en utan, på sätt och vis, tre skolor!

Läs mer om oss på www.karlstad.se/gymnasieskola.

Gymnasieskolors profil:
• Värmlands bredaste utbud av gymnasieutbildning.
• Bra kontakter med universitet och näringsliv.
• Arbetar aktivt med värdegrund, delaktighet och elevhälsa.
• Många olika inriktningar och profiler.
• Välsorterade bibliotek på alla skolor.
• Idrottsfördjupningar på flera program.
• Stort gemensamt utbud av kurser inom individuellt val.
• Lärlingsutbildningar på flera program.
• Alla utbildningar kan ge dig behörighet till högskole- och universitetsstudier.

ADRESS 
Sundstagymnasiet
Sävegatan 7
654 63 Karlstad

Telefon: 054-540 00 00

Program

Nobelgymnasiet:
BF, BA, EE, FT, HVFRI, VF

Sundsta-Älvkullegymnasiet:
ES, HU, NA, SA, TE

Tingvallagymnasiet:
EK, FS, HT, RL, SA, VO

Introduktionsprogrammen finns på alla
gymnasieskolorna.

ANPASSAD GYMNASIESKOLA
AHV, FAB, FOG, HRB, HVO,
Individuella programmen