Destination Gotland

Bli en av våra viktiga medarbetare

Inför sommarhalvåret söker vi alltid personal till de flesta befattningar ombord på våra fartyg och till terminalerna. För rätt person kan en säsongsanställning leda till fortsatt arbete. Vi söker dig som uppskattar samarbete och en god laganda. Välkommen att bli en del av vår affärsdrivande verksamhet, där vi alla arbetar för att tillmötesgå våra kunders förväntningar.

Många olika yrkesroller 
Vi har många olika yrkeskategorier inom Destination Gotland. Ombord på fartygen finns däcks- och maskinpersonal som svarar för driften av fartygen och ombordservicepersonal som sköter servering, butik, information och städ med mera. Inom landorganisationen finns främst terminal- och bokningstjänster samt administrativa tjänster. Vi har personal på våra fartyg och i terminalerna i Visby, Nynäshamn och Oskarshamn samt på huvudkontoret i Visby.

Kort om Destination Gotland
Destination Gotland är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gotland. Vi bedriver Gotlandstrafiken på uppdrag av svenska staten. Vår färjetrafik är ett av Europas modernaste trafiksystem till sjöss, bestående av fyra snabbgående fartyg. Årligen transporterar vi cirka 1,8 miljoner passagerare, 550 000 personbilar och 850 000 längdmeter gods. Under sommarsäsongen kör vi upp till 18 turer per dygn. Destination Gotland har ca 400 årsanställda.