Vattenfall AB

Ett fossilfritt liv inom en generation – det är vårt mål!

Vi på vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det slutar inte där. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.
För vi är övertygade om att om vi ska göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv och göra mer än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.
Följ med oss på vägen mot fossilfritt liv.

Vill du vara med och göra skillnad?
Morgondagens lösningar kräver innovation. Därför är vi ständigt på jakt efter morgondagens talanger som drivs av en vilja att förbättra och forma framtiden. Hos oss på Vattenfall får du möjlighet att ta stegen som driver dig och utvecklingen framåt.

Resan mot ett fossilfritt liv inom en generation sträcker sig längre än energibranschen. Därför har vi inte bara egna projekt utan även många innovativa satsningar tillsammans med aktörer från andra branscher, så som metall-, cement- eller oljeindustrin. Här följer ett utbud av häftiga projekt vi arbetar med idag, både själva och tillsammans med andra:

HYBRIT - Vattenfall tillsammans med LKAB och SSAB vill ta ansvar för att medverka till det långsiktiga målet att göra Sverige fossilfritt och har därför initierat ett projekt med syfte att lösa koldioxidfrågan i stålindustrin.

CemZero - När konventionella bränslen byts ut mot fossilfri el kan det drastiskt minska utsläppen från uppvärmningsprocessen i samband med cementtillverkning. Inom ramen för CemZero-projektet har det svenska cementföretaget Cementa och Vattenfall genomfört en förstudie om elektrifierad cementtillverkning. Målet är att kunna tillverka
cement med noll koldioxidutsläpp år 2030, vilket skulle leda till en femprocentig minskning av Sveriges totala
koldioxidutsläpp.

Fossilfri vätgas - Direkt elektrifiering av bilar och lastbilar är en etablerad väg mot fossilfria transporter. En mindre välkänd väg bygger på möjligheterna att använda indirekt elektrifiering för att ytterligare minska klimatpåverkan från flytande biobränslen. Preem och Vattenfall har ingått ett partnerskap i syfte att använda fossilfritt väte för storskalig biobränsleproduktion. Målsättningen är att minska
Sveriges koldioxidutsläpp med 15 %.

Läs mer på group.vattenfall.com/se/