Vattenfall AB

Gör något för framtiden.

Allt vi gör på Vattenfall bidrar till samma mål:
Ett fossilfritt liv inom en generation. Därför fokuserar vi inte enbart på att utveckla en hållbar energiproduktion. För om vi ska kunna leva fossilfritt inom en generation, så behöver vi även fokusera på att ta fram innovativa lösningar för morgondagen. Och det samhället vi lever i då.

En karriär inom energi kan se ut på flera olika sätt. Men den kräver hela tiden innovation. Vi är därför ständigt på jakt efter talanger som drivs av en vilja att förbättra, forma och förändra framtiden. Och om du väljer att följa med oss på vägen mot ett fossilfritt liv, får du möjlighet att göra just detta.

För om vi vill nå vårt mål så behöver vi utveckla mer än bara energibranschen. Utöver våra egna projekt, driver vi därför flera innovativa lösningar med samarbetspartners från andra industrier.

HYBRIT
Just nu samarbetar vi med LKAB och SSAB för att ta fram fossilfritt stål. Målet är att minimera koldioxidutsläpp och lösa koldioxidfrågan i stålindustrin.

CemZero
Tillsammans med Cementa har vi genomfört en förstudie om elektrifierad cementtillverkning. Målet är att tillverka cement med noll koldioxidutsläpp år 2030. Detta skulle leda till en 5% minskning av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Fossilfri vätgas
Preem och Vattenfall har ingått ett partnerskap i syfte att använda fossilfritt väte för storskalig biobränsleproduktion. Här är målsättningen att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 15%.
På Vattenfall blir du en viktig del i att nå vårt mål om ett fossilfritt liv inom en generation. För oavsett vad du gör hos oss, så gör du något för framtiden.

Läs mer på group.vattenfall.com/se/