Vattenfall AB

Gör något för framtiden.

En framtid inom energisektorn kan se ut på många olika sätt. Bara på Vattenfall finns det 678 olika yrkesroller.

Varför är branschen viktig?

  • Vi behöver fossilfri energi som drivmedel.
  • Vi behöver fossilfri energi för att kunna framställa material som hjälper klimatet snarare än att förstöra det.
  • Vi behöver fossilfri energi för att kunna producera byggstenarna som bygger vårt samhälle.
  • Oavsett på vilket sätt man vill lösa klimatfrågan är fossilfri energi en förutsättning för att lyckas.

Vad gör Vattenfall?
Vattenfall är ett energibolag som ägs av svenska staten. Vårt jobb är att se till att att energiförsörjningen för våra marknader fungerar. Detta gör vi med hjälp av: vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, solkraft och på vissa marknader även gas och kolkraft.

Vi jobbar för fossilfrihet
Vårt mål är att vi ska kunna leva helt fossilfritt. Det innebär inte bara att man till exempel kör elbil istället för bensinbil utan bygger på att skapa fossilfria värdekedjor.

Tillsammans med SSAB och LKAB jobbar vi till exempel med HYBRIT, där vi producerar fossilfritt stål. Något som har potential att sänka de globala koldioxidutsläppen med 7% eftersom stål används i så stor utsträckning (7% är jättemycket. Flygindustrin står till exempel för 2% av globala utsläppen).

Hela världen drivs av energi. Både idag och imorgon. Energibranschen är och kommer därför alltid att vara central för hela samhällsutvecklingen. Dessutom finns ett enormt behov av kompetens. Det innebär att det är lätt att få jobb, man har en trygg anställning och ofta en bra lön.