Scania Luleå

välkommen till Scania Luleå. En säker väg mot framtiden.

Vid Scanias produktionsanläggning i Luleå tillverkas stommen till Scanias lastbilar och bussar. Vi levererar dagligen bakaxelbryggor, sidobalkar, tvärbalkar och andra ramkomponenter till Scanias chassimonteringar i Södertälje, Zwolle och Angers. I vår produktion omvandlas plåt till färdiga kvalitetsprodukter. Våra processer består av pressning, svetsning, maskinbearbetning, rullformning och ytbehandling.

Hållbarhet
Scanias ambition är att vara ledande i skiftet mot hållbara transportlösningar. Vi driver omställningen mot ett hållbart transportsystem genom att utveckla säkra, smarta och energieffektiva transportlösningar som är bättre för människor och för planeten. I vår ambition spelar elektrifieringen en viktigt roll! Scania i Luleå är en del av det arbetet, genom att vara med och utforma framtidens produkter och tillverkningsmetoder.

Skill Capture
För Scania är mångfald och inkludering mycket viktigt. Inom Scania kallar vi det ”Skill Capture”- att ta tillvara på olika färdigheter hos våra anställda. Vi vill att alla som arbetar på Scania ska känna sig inkluderade, stolta och glada över att arbeta hos oss, oavsett var man kommer ifrån och vem man är. Hos oss på Scania arbetar mer än 50 000 anställda i fler än 100 länder – alla med olika bakgrunder och erfarenheter.

Utvecklingsmöjligheter
Det finns många vägar du kan ta för att utvecklas på Scania. Under din karriär kan du bredda och fördjupa din kompetens, bli befordrad eller kanske byta arbetsområde. Vi har återkommande behov av duktiga medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss, både i jobbet och som individer.

Kom och gör skillnad med oss på Scania Luleå. Din säkra väg till en spännande karriär!