Econova AB

En grönare värld för oss alla

Vi på Econova strävar efter att möjliggöra en grön vardag och en hållbar utveckling för så många som möjligt. Med hållbarhet i fokus skapar vi cirkulära flöden och lokala kretslopp. Vi är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle, samt ett av Nordens ledande företag inom jord- och trädgårdsprodukter med varumärket Weibulls i spetsen. Vi omhändertar restprodukter där de uppstår, återvinner och omvandlar dem till nya produkter. Vi ser till att de återvunna restmaterialen får nya användningsområden, som t.ex. i konstruktionsprojekt, bränsle eller i jordprodukter. Våra värderingar – tillit, mod och hållbarhet – genomsyrar hela verksamheten och är våra ledstjärnor i allt vi gör.

Vad vi erbjuder dig
Som anställd inom Econova får du en trygg anställning där alla ges möjlighet att arbeta med hållbarhet på riktigt! Vi har en varm och familjär företagskultur där vi tar hand om varandra. Vår ambition är att vara en arbetsplats där varje medarbetare kan förena livssituation och arbete på ett bra sätt. Detta innebär i den mån det är möjligt, en öppenhet för flexibla arbetsvillkor anpassade för varje medarbetares behov. Vi har ett miljö- och hälsofokus och erbjuder alla anställda friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Vidare strävar vi efter att erbjuda utmanande och varierandearbetsuppgifter där det ges möjlighet till delaktighet och eget ansvar. Vi anser att det är viktigt att varje medarbetare ser sin del och sitt bidrag till företagets mål. Alla har en viktig roll!