Jungheinrich Svenska AB

Vill du bli en del av vårt framgångsteam?

Vi är en av världens största leverantörer av truckar, ställage och lagerlösningar. Vi tillverkar fler än 110 000 truckar varje år!

Jungheinrich Svenska AB är helägt av det tyska moder bolaget och har 160 medarbetare. Huvudkontoret är placerat strax norr om Malmö. Vår verksamhet består av försäljning av nya och begagnade truckar, truckuthyrning, truckservice och reservdelar. Vi erbjuder även kompletta lagerlösningar med ställage och lagersystem.
Vi leder utvecklingen för våra kunder och för industrin i stort.

Hållbarhet
Vi tar ansvar för vår miljö. Till detta hör medveten hushållning med resurser och utveckling av energisnåla produkter.
Vi lägger stor vikt vid att våra produkter ska vara miljövänliga under hela sin livscykel. Råvaror och energi används sparsamt och återvinningsmaterial återförs till materialkretsloppet.

Framtidens teknik
Litiumjondrift
Vi har utvecklat litiumjonbatterier som till och med kan driva stora motviktstruckar.

Förarlösa truckar
Personalen kan få mer utvecklande uppgifter och förarlösa truckar utföra de tråkiga åt dem!

Framtidens ledare
Vi har bestämt oss för att växa. För att lyckas, behöver vi de bästa framtida ledarna i vårt team. Oavsett vilken tjänst du söker, så är ledarskap en viktig framgångsfaktor.
Vi satsar mycket på utbildning och vidareutveckling av våra anställda, genom vårt aktiva Talent Management team.
Så vill du visa vad du kan – kom och gör det med oss!