Region Stockholm

Kom och dela framtid med oss!

Region Stockholm är en arbetsgivare med många olika verksamheter över hela Stockholmslän. På de platser där människor bor och lever, där finns vi. Mitt i allt finns en plats för dig.

Vi är en av Sveriges största arbetsgivare med 47 000 medarbetare och ett hundratal olika yrken. De flesta jobbar inom hälso- och sjukvården men här finns även ekonomer, samhällsplanerare, ingenjörer och jurister – alla lika viktiga.

Här arbetar du sida vid sida med kollegor som också drivs av att göra vardagen bättre för de 2,4 miljoner invånare som lever i vårt växande län.

Du får jobba med människor, utvecklas i din yrkesroll, jobba i team och ta ansvar. Vi tycker det är viktigt med meningsfulla arbetsuppgifter, att alla får växa och att våra arbetsplatser är trygga och inkluderande. Tillsammans lär vi av varandra, skapar delaktighet och utvecklar våra arbetsplatser.

Hos oss blir vardagen viktig!