Volvo Lastvagnar

Vi formar den värld vi vill leva i

Transportbranschen är rätt plats för alla som vill vara med och göra verklig skillnad för samhället – både nu och i framtiden. Hållbara och effektiva transport- och infrastrukturlösningar är nödvändiga för att alla samhällen ska kunna blomstra. Varje dag gör våra lastbilar, bussar, motorer, anläggningsmaskiner och finansiella tjänster det moderna livet möjligt världen över. Vi står inför omfattande tekniska paradigmskiften som kommer att förändra vårt sätt att leva fullständigt. Det har aldrig varit mer spännande att arbeta inom transportbranschen.

VOLVO LASTVAGNAR I UMEÅ
Umeåfabriken är en av Volvokoncernens största fabriker. Vi är med våra 1800 anställda en av Norrlands största industrier. Här produceras hytter till Volvo Trucks, från plåtrullar till lackerade hytter. Verksamheten är en av världens modernaste med avancerad teknik och kompetenta medarbetare.
Hos oss får du vara med och göra skillnad, det börjar nämligen med oss! Vårt huvuduppdrag är att tillverka lastvagnshytter för Europaproduktionen och du kommer få möjligheten att vara en betydande del i en av Volvos största fabriker. Vi står också inför en spännande tid där vi ställer om mot hållbar produktion där mångfald och Lean är nyckelord. En förutsättning är kreativitet, ny teknik och mod att våga prova nytt.

UTBILDNING
Typiska jobb hos oss är maskin- och robotoperatörer, svetsare, truckförare, mekaniker, elektriker, produktionsledare och ingenjörer. Vi har nära samarbete både med gymnasieskolor och högskolor. Vi tar årligen hand om elever från Dragonskolans industritekniska program, el- och energiprogram, samt Minervaskolans fjärde teknikår under deras arbetsplatsförlagda lärande (APL). Varje sommar tar vi dessutom emot drygt 100 sommarjobbare som läser en högskoleutbildning med teknisk inriktning, och samarbetar med olika universitetsutbildningar i både Co-op (cooperative education), praktik och examensarbeten.

MÖJLIGHETER
Det vanligaste sättet att börja på är som industrimedarbetare dit du sökt efter avslutad gymnasieutbildning. Du kan också börja efter en universitetsutbildning, kanske efter att du gjort praktik eller skrivit examensarbete hos oss. Det finns också flera andra program som Volvosteget, Jobbsprånget, Tekniksprånget och våra traineeprogram som vi rekryterar till under året.

Vill du vara med och forma framtiden tillsammans med oss?