Lantmännen Biorefineries

Från jord till bord

LANTMÄNNEN BIOREFINERIES
Inom Lantmännen Biorefineries förädlar vi råvarorna vete och havre som blir till spannmålsbaserat biobränsle, stärkelse, dryckessprit, foder, vegetabiliska proteiner och andra livsmedelsingredienser. Vi har en hög hållbarhetsprofil och är en viktig aktör i omställningen till ett klimatsmart samhälle.

VAD VI ERBJUDER DIG
På våra siter i Norrköping, Lidköping och Kimstad sysselsätter vi både kollektivarbetare och tjänstemän inom roller som processoperatörer, tekniker, logistikmedarbetare, mekaniker, säljare, laboranter, ekonomer och andra spännande roller inom produktion, underhåll, sälj, kvalitet och miljö.

Hos oss på Biorefineries får du möjlighet att utvecklas och växa i en bred verksamhet som genomsyras av våra värderingar Öppenhet, Helhetssyn och Handlingskraft. Vi vill att våra medarbetare och verksam-heter ska växa på ett hållbart sätt och värdesätter engagemang och viljan att utvecklas. Hos oss kommer du att kunna påverka och göra skillnad – för våra framtida lösningar och vår framgång, men även för samhället och människors liv – från jord till bord.

DIN FRAMTID
Tillsammans med oss på Lantmännen Biorefineries får du möjlighet att utvecklas både genom interna karriärmöjligheter och karriärvägar inom koncernen Lantmännen. Vi präglas av sunda värderingar och arbetar aktivt med medarbetar-engagemang, utveckling, effektivitet och kvalitet.