Preem AB

Vi är Sveriges största drivmedelsbolag och vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Men för de flesta svenskar är vi förmodligen bara bensinstationen med den vänliga björnen. Och det är väl inte så konstigt egentligen. Vi finns idag på ungefär 600 tankställen över hela landet. Men det är faktiskt en ganska liten del av vår verksamhet.

PREEMS RAFFINADERIER STÖRST I NORDEN
Våra raffinaderier i Lysekil och Göteborg står för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten. De producerar varje år drivmedel som skulle räcka för att köra en bil 530 000 varv runt jorden eller fylla Globen i Stockholm ungefär 30 gånger. Det ställer självklart stora krav på hur vi bedriver vår verksamhet, för att påverka miljön så lite som möjligt. Preem har länge investerat för att producera marknadens bäst miljöanpassade drivmedel med minsta möjliga miljöpåverkan. Det arbetet har varit så framgångsrikt att våra anläggningar räknas till de modernaste och mest miljö- och energi-effektiva i Europa. I vårt bioraffinaderi
i Göteborg producerar vi dessutom diesel av tallolja – Preem Evolution Diesel. I framtiden vill vi använda ännu mer förnybara råvaror i vår produktion.

MÅNGFALD AV KOMPETENSER KRÄVS
För att klara av att köpa olja och förnybara råvaror, skeppa det till våra raffinaderier och omvandla det till produkter för fordon och uppvärmning, krävs en mångfald av både kompetenser och personligheter som vågar tänka nytt. Det finns nästan 200 olika arbetsroller på Preem, vilket gör att det också finns många utvecklingsmöjligheter. Våra medarbetare trivs väldigt bra på Preem och beskriver oss ofta som ett vänligt företag med trevliga kollegor och en härlig stämning. För att fortsätta utvecklas behöver vi de närmsta åren många nya medarbetare som kan hjälpa oss att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle!