Preem AB

Jenny Olsson och Per Kyhlberg jobbar som biofuel traders. De köper och säljer förnybara råvaror och bränslen. De säkerställer också spårbarheten och ser till att klimatavtrycket blir så litet som möjligt – från källa till tank. Jenny och Per har stora möjligheter att vara med och påverka, när Sveriges största drivmedelsbolag leder omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

En biofuel trader behöver ha koll på läget. Jenny och Per bevakar både den vegetabiliska och fossila oljemarknaden, de behöver vara uppdaterade på alla lagar
och regler, ha koll på skatter, tullar, politik och teknik.

– Vårt uppdrag är att köpa det som ger mest reduktion av växthusgasutsläpp för pengarna. Vi utvärderar råvaror och komponenter utifrån en teknisk, etisk och ekonomisk aspekt, alltid med hållbarhet i fokus, berättar Per.

– Vid handel med förnybara råvaror och bränslen är spårbarheten, som visar att hållbarhetskriterierna följs, viktigt. Hela produktionskedjan ska kunna härledas, säger Jenny.

En av Preems styrkor är att företaget arbetar med hela kedjan och har stora möjligheter att påverka.

Vilka är utmaningarna i ert jobb?
– Vi vill handla här och nu, men marknaden med bra råvaror är begränsad. Det är en utmaning som hela branschen står inför, säger Jenny.

Förnybara råvaror behöver dessutom en annan hantering än fossil olja. Jenny och Per nämner att det pågår många spännande utvecklingsprojekt just nu. De nya råvarorna finns i skogen, på fälten, i gödsel, i animaliskt fett, i alger och till och med i sopor. Men det handlar ofta om små, spridda volymer och en ganska lång väg innan en ny råvara kan bli ett färdigt bränsle.

– Vi är med och skapar mycket nytt. Vi kan trigga igång affärsutveckling och vi jobbar tätt ihop med processingenjörer och produktionsplanerare på raffinaderierna, säger Per.

Vad är det roligaste med ert jobb?
– Vi får ständigt lösa problem och tänka utanför ramarna, börjar Per.

– Vi har en ambitiös vision på Preem: Vi vill leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Den ger oss både utmaningar och större handlingsutrymme, fortsätter
Jenny.

– Det är roligt att både kunna förbättra på kort och lång sikt, avrundar Per.