Preem AB

Rasmus jobbar som produktionstekniker med lastning och lossning av fartyg på Preems raffinaderi i Göteborg. Råvarorna som kommer in förädlas och den färdiga produkten skickas ut till våra kunder via hamnen.

– Det finns otroligt mycket grejer att lära sig. Redan idag blandar vi till viss del in förnybar råvara och arbetar för att i framtiden kunna fasa ut fossil råolja helt. Det kommer att vara en stor omställning för hela Preem, säger Rasmus.

Som vår medarbetare är du med och påverkar ditt arbete och utvecklingen av företaget. Vi värnar om allas trivsel och vår varma företagskultur visar sig med öppenhet och hjälpsamhet.

Är du nyfiken på vilka karriärmöjligheter som finns för dig på Preem under din studietid? Eller har du ännu inte kommit på vad du vill arbeta med i framtiden och söker en möjlighet till att ta reda på det? På Preem är möjligheterna många.

Vi erbjuder dig som student allt från studiebesök, praktik, examensarbeten, sommarjobb till ett talangnätverk.

Läs mer om Preem och dina karriärmöjligheter på preem.com/jobba-hos-oss/