Luleå gymnasieskola

Välkommen till Luleå Gymnasieskola!

Luleå Gymnasieby är centralt placerad i Luleå Centrum. Vi har samlat alla gymnasieprogram i ett gemensamt campus. I gymnasiebyn möts elever från yrkesprogram, introduktionsprogram, högskoleförberedande program och gymnasiesärskola.
Välkommen till en kreativ och modern lärmiljö med kunskap och framtidstro i centrum!

Bredd
I Luleå Gymnasieby kan man välja alla nationella högskoleförberedande program och nio yrkesprogram. Vi är certifierade som Teknikcollege och Vård- och Omsorgscollege, och har ett brett utbud av idrottsutbildningar.

Riksrekryterande utbildningar
I gymnasiebyn finns två riksrekryterande utbildningar:
• Spetsutbildning i matematik
• Riksbasketgymnasium

Lärlingsutbildning
Du som är intresserad av att gå en yrkesutbildning och genomföra en stor del av den på en eller flera arbetsplatser kan välja någon av våra lärlingsutbildningar.